NABÍZÍM

Poskytuji psychoterapeutickou péči mladistvým a dospělým.

Psychoterapie je vhodná pro každého, kdo pociťuje, že potíže či životní diskomfort přesahuje možnosti samostatného zvládání, ale také pro všechny, které zajímá vlastní osobnost a její rozvoj. Psychoterapie může být cestou k sebepoznání.

„Abys poznal, kdo jsi, musíš někdy ztratit sám sebe.“ Paulo Coelho

Témata, na která se můžeme společně zaměřit:

  • Úzkosti, zhoršení nálady, až depresivní ladění
  • Dlouhodobý stres, vyhoření
  • Partnerské a rodinné vztahy
  • Sebehodnota a seberozvoj
  • Zvládání náročných životních situací
  • Práce s traumatem
  • Psychosomatika

Tento výčet ale není určující pro přijetí do psychoterapie. Jakékoli Vaše téma je důležité, stejně jako Vy.