O MNĚ

Vystudovala jsem Ostravskou univerzitu, psychologii a sociální práci. Již v době studií jsem absolvovala různé stáže, pod garancí jsem vedla skupinové terapie pro osoby s duševním onemocněním (neurózy i psychózy). Později jsem začala vést také individuální terapie v rámci psychiatrické ordinace ve Frýdku Místku. Pracovala jsem také jako sociální pracovnice v Centru duševního zdraví v Ostravě, pečující o osoby s těžkým duševním onemocněním.

Absolvovala jsem komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik v Integrované psychoterapii MUDr. Knoblocha (celkem 750h, z toho 525 hodin sebezkušenosti, 120 hodin teorie a 105 hodin supervize).

Psychoterapie a psychologie je mou velkou zálibou a práci psychoterapeuta vnímám jako poslání. Vždy jsem chtěla pomáhat druhým, především prostřednictvím trpělivého psychoterapeutického vedení a péče ušité přímo na míru každého člověka. V psychoterapii ráda využívám relaxační a arteterapeutické techniky. Zaměřuji se také na práci s tělem a psychosomatiku.

Psychoterapii vnímám jako cestu k sobě, ke svému Já. Psychoterapeutický proces pomáhá nasměrovat na cestu, kterou se můžete vydat, odkrýt různé možnosti a pohledy na vlastní život. Můžete nalézt sami sebe a svou hodnotu, být k sobě laskaví a soucitní.

Další vzdělání a kurzy:

 • Kompletní výcvik v krizové intervenci (150h)
 • Práce s traumatem u dětí a dospělých
 • Transgenerační přenos traumatu a pohybová práce s ním
 • Relaxační techniky
 • Práce s tělem v psychoterapii
 • Kotvení v těle a tvorba bezpečí v krizi
 • Arteterapie
 • Práce s klientem s poruchou osobnosti
 • Institut párové terapie INPAT
  • Úvod do párové terapie

  • Práce s páry v partnerské krizi

a další…