PRVNÍ SEZENÍ A PRŮBĚH TERAPIE

Jaké bude první sezení? Naše první sezení bude především o vzájemném seznámení a Vašem sdílení, co od terapie očekáváte a jaké jsou Vaše potřeby. Společně nastavíme cíle pro terapeutickou spolupráci.

Jak dlouho trvá jedno sezení? Jedno sezení trvá obvykle 60 minut. Dle Vašich potřeb je možné domluvit délku sezení na 90 nebo i 120 minut, i to bývá běžné.

Jak často se budeme potkávat? Na prvním sezení také domlouváme frekvenci setkávání. Záleží na Vaší potřebě a vzájemné dohodě. Obvyklá frekvence setkávání bývá 1× týdně, případně 1× za 14 dní. Při plánované dlouhodobé terapeutické spolupráci si domluvíme dopředu minimálně tři termíny. Termíny budou rezervovány jen pro Vás a budete mít o nich přehled.

Co když budu chtít spolupráci ukončit? Ukončení spolupráce z jakéhokoli důvodu plně respektuji. Je to Vaše svobodné rozhodnutí, stejně tak, jako zahájení terapie.