PRAVIDLA SPOLUPRÁCE

Pokud z jakéhokoli důvodu nebudete moct uskutečnit sjednané sezení, prosím o jeho zrušení co nejdříve (telefonicky či SMS). V případě, že sezení nezrušíte a neomluvíte se více než 48 hodin předem, budu Vás žádat o jeho plnou úhradu. Důvodem je, že termín je rezervován jen pro Vás, tudíž jej nemohu v krátkém čase nabídnout už nikomu jinému. Děkuji za pochopení.

Domluvené termíny jsou závazné také pro mě. V případě, že budu muset naše setkání neplánovaně zrušit (např. z vážných zdravotních důvodů), nabídnu Vám nejbližší možný náhradní termín.

Řídím se etickým kodexem EAP (Evropská asociace pro psychoterapii). Mou primární povinností je respektovat důvěrnost informací získaných od osob v průběhu psychoterapeutické práce a striktně dodržovat pravidlo mlčenlivosti.

Poskytuji odborné služby, které ovšem nenahrazují psychologickou, psychiatrickou, ani jinou lékařskou péči.